"Tuhanded Küprose pagulasteks muutunud"

TASSi avaldus Küprose küsimuse kohta

Hiljuti on püütud suurendada Küprose ja Küprose riigi kaotamist. Peaaegu kaks aastat on riigi tavaline elu häiritud pideva välise sekkumise tõttu. Tuhanded Küprose kodanikud muutusid pagulasteks oma riigis. Julgeolekunõukogu ja ÜRO Peaassamblee otsuseid Küprose kriisi lahendamiseks ei rakendata. Läbirääkimised saare Kreeka ja Türgi kogukondade esindajate vahel on seiskunud. Küprose territooriumil on endiselt välisriikide väed. On võimatu sulgeda oma silmi asjaolule, et teatud ringkondade soov, möödaminnes ÜRO otsustest muuta Küpros piirkonna baasbaasiks, muutub üha ilmsemaks.

Küprose kriisi algusest peale nõudis Nõukogude Liit ja nõudis kõigil etappidel, et Küprose riigi iseseisvuse, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtted pandi alus kokkuleppele, välistati igasugune välistegevus ja Küprose isikud lahendasid Küprose siseasjad ise nii Kreeka kui ka Türgi elanikkonnast. Nagu on hästi teada, moodustasid ÜRO poolt vastu võetud otsused need arvelduspõhimõtted.

TASSil on õigus öelda, et Nõukogude Liidu juhtkondades väljendavad nad tõsist muret Küprose asunduse põhjendamatu viivitusega ja püüavad kasutada keerulist olukorda, kus Küprose Vabariik on kohustatud kehtestama talle otsuseid, mis on Küprose rahva huvidele võõrad. Nõukogude Liit on vastu püüetele leida Küprose rahva tagaosas asuva Küprose asula rajal teatud riikide või sõjaliste blokkide kitsastes huvides. Nõukogude Liidus usuvad nad jätkuvalt, et Küprose probleemi parim võimalik lahendus oleks Küprose esindava rahvusvahelise konverentsi kokkukutsumine ÜROs.

Nõukogude Liit toetab kindlalt ÜRO otsuste viivitamatut ja täielikku rakendamist Küprosel ning on valmis tegema koostööd teiste riikidega Küprose kriisi õiglase lahendamise huvides ja selliste sündmuste arengu vältimiseks, mis veelgi süvendaksid olukorda selles rahupiirkonnas.

IstoChnik: Izvestia, nr 148 (18296), 22. juuni 1976

Foto teade: ekathimerini.com
Fotojuht: oper-1974.livejournal.com®

Loading...

Populaarsed Kategooriad