Ei ole aega üksteist maalida


Kitsede tapmine India vägede jaoks


Raudtee tarned


Kitcheneri haigla haavatud kohalikud ohvitserid Brightonis


India ratsavägi sõidab läbi Prantsuse küla


Hobusehaigla Prantsuse tehases


India paratrooperid valmistavad toitu


India sõdurid mängivad jalgpalli ees


Maadlus võitleb, Jats mängus


Jati kuuenda rügemendi asukoht


Jodhpuri Lanceri armee valmistub solvavaks


India haavatud ohvitser, Saksa ohvitseri kiivriga, keda ta tabas Nev-Chapelle'ile


Spearmen Jodhpuri esirind


Kindral Remington, Sir Partab Singh ja Raja Rutlam Prantsusmaal


Seltsimehed


India sõdurid haiglas


Õpetused vaenlase kaevikute püüdmiseks


Kindral Sir James Wilcox räägib inspektsiooni paraadil India ametnikega.


Maskeeritud relvade pildistamine


Kaks kangelast, Bal Bahadur ja Pim Bahadur, Dome haiglas


India jalavägi kaevikus, mis on ette valmistatud gaasirünnaku vastu