Dekreet Tretjakovi galerii natsionaliseerimise kohta, 1918

Määrus Tretjakovi galerii natsionaliseerimise kohta

3. juuni 1918

Arvestades, et P. ja S. M. Tretjakovi nime saanud Moskva linna kunstigalerii on oma kultuurilise ja kunstilise väärtuse poolest üleriigilisi haridusülesandeid täitev asutus ning et töögrupi huvid nõuavad Tretjakovi galerii kaasamist riiklike muuseumide võrgustikku Rahvapartei Hariduse Rahvakomissariaat otsustas: t

1) kuulutada välja Moskva Linna Kunstigalerii nimega P. ja S. M. Tretjakovi Vene Föderatiivse Nõukogude Vabariigi avalik vara [390] ning viia üldhariduse riikliku haridusministeeriumi pädevusse teiste riiklike muuseumidega.

2) Hariduskoolide muuseumide ja kunsti- ja antiigimälestiste kaitse kolleegium töötab kiiresti välja ja kehtestab uue eeskirja galerii ja selle tegevuse juhtimise kohta vastavalt kaasaegsetele muuseumivajadustele ja Venemaa Nõukogude Vabariigi kunstiliste ja haridusasutuste demokratiseerimise ülesannetele.

Rahvakomissarite nõukogu esimees
V. Ulyanov (Lenin)


Rahvakomissarite nõukogu esimees
V. Bonch-Bruevich

RGASPI. Fondi number 2. Inventari number 1. Osak. xp 6189. l. 1.

Loading...

Populaarsed Kategooriad